SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania concurs “Se caută cel mai Bookaholic dintre prietenii tăi! “(denumita în cele ce urmează „Campania”) este organizata de S.C. One Distribution Company, cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 315-317-319, OB LD 18, Nr. Reg.Com: J4012838/2008, CUI RO 24235942, atribut fiscal R, avand contul RO87BRDE441SV21172034410, deschis la BRD, agenția Carol, înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal având numărul 18614/10.02.2011, reprezentată legal prin Badea Iuliana, Administrator (denumită în prezenta „Organizatorul”), în colaborare cu S.C. Marketing Expert Consulting SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Vasile Gherghel nr. 113, ap.8, Sector 1,  Nr.Reg.Com.: J40/4888/2005, CUI 17353716, atribut fiscal RO si Cont IBAN  IBAN RO97 BUCU 0289 7065 2511 RO01 deschis la Alpha Bank sucursala Libertatii reprezentata legal de dl Adinel Tudor in calitate de administrator, prin site-ul www.bookaholic.ro.

 

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul www.bookaholic.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 5 septembrie – 15 otctombrie 2014 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii acestora in vigoare, pe www.bookaholic.ro .

 

 

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ ȘI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata online şi se desfăşoară pe teritoriul României pe www.bookaholic.ro, în perioada 5 septembrie – 12 octombrie (inclusiv). Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau a scurta perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public conform prevederilor prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa, pe toata perioada de desfasurare a acesteia, toti cetăţenii români (in calitate de persoana fizica), cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumiti in continuare si „Participanti”) si care fac dovada celor de mai sus si pe perioada de revendicare a premiului castigat.

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizatii care detin statut de persoana juridica, precum și angajații societăților comerciale organizatoare, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

 

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Pentru a participa în Campanie, utilizatorul trebuie să se înscrie pe site-ul bookaholic.ro printr-o aplicație conectată cu Facebook, să folosească un cont de Facebook real, cu o adresă de mail validă pentru care să acorde permisiunea de a fi reținută în aplicație.

 

Etapa 1:

În prima etapă a concursului, utilizatorii postează un comentariu la articolul de concurs în care tăguiesc prin Facebook un prieten care le recomandă cărți, scriind o argumentație în acest sens.

 

Etapa 2:

Un juriu format din trei librari Cartepedia și doi redactori Bookaholic (Cristina Foarfă și Elena Andreea Bădică) vor alege, pe baza comentariilor, cinci profile dintre cele recomandate de prieteni în comentariile la articol. Cei cinci finaliști vor fi contactați de redactorii Bookaholic, care vor face interviuri cu ei ce vor putea fi citite pe site.

 

Etapa 3:

Utilizatorii vor alege câștigătorul prin vot dintre cei cinci finaliști. Votul va fi făcut prin log in cu Facebook într-o pagină specială Bookaholic.

 

SECȚIUNEA 5 – DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu excepţia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligaţiile impuse de legislaţia in vigoare.

 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii

 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

 

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CAMPANIE

 

În cadrul acestei Campanii, de S.C. One Distribution Company va oferi premii după cum urmează:

Locul 1

– voucher în valoare de 500 lei pentru cumpărarea de cărți de pe Cartepedia.ro

Locurile 2-5

– vouchere în valoare de 200 lei pentru cumpărarea de cărți de pe Cartepedia.ro

Cei cinci prieteni care i-au recomandat pe finaliști

– cei cinci prieteni care i-au recomandat pe finaliști primesc fiecare un voucher în valoare de 100 lei pentru comenzi pe Cartepedia.ro și câte două cupoane de reducere de 50 lei la cumpărături mai mari de 100 lei să le dea mai departe prietenilor lor.

Tombola votanților

– prin tragere la sorți, unul dintre cei care au votat în faza finală (indiferent de opțiunea lui) va primi un pachet de cinci cărți de la Cartepedia, alese de câștigătorul concursului

 

Premii pentru toți participanții

– Toți cei care au propus și au votat vor primi la finalul campaniei două vouchere cu reduceri pe e-mail – 30 lei pentru comenzi mai mari de 100 lei și 50 lei pentru comenzi mai mari de 150 lei pe Cartepedia.ro.

 

Valoarea totală a premiilor este 1800 lei si nu contine TVA. Impozitul nu contine TVA.

Câştigatorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial si nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiului şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORULUI

SI LIVRAREA PREMIULUI

 

8.1 Metodologia de acordare a premiului

 

Dupa finalul Campaniei, câștigătorul va fi cel care a primit cel mai mare număr de voturi. În caz de egalitate, campania se prelungește cu o zi.

Premiul constând într-un pachet de cărți va fi ales prin tragere la sorți dintre toți participanții valizi la concurs. Tragerea la sorți se va face printr-un sistem electronic securizat – random.org.

 

 

Un Participant este valid daca:

1/ poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a campaniei dupa o singura adresa de email valida/un singur cont de Facebook;

 

2/ s-a inscris in campanie conform sectiunii 5 „Mecanismul campaniei”

 

Participantii vor intra in campanie cu o singura sansa.

Dacă sunt mai multe persoane care au recomandat același prieten, va fi luat în considerare pentru premiu primul care l-a propus.

Este permisă o singură nominalizare de persoană.

 

 

8.2 Validarea castigatorilor

 

Câştigătorul va fi contactat pe adresa de e-mail folosită pentru înscriere, in vederea validarii finale sau prin contul de Facebook cu care s-a conectat. Acesta va fi apelat pentru a se realiza urmatoarele:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *