Vă prezentăm cel mai recent titlu apărut în colecția Marile Texte ale Creștinismului a editurii Vremea:

Apocalipsa lui Pavel. Visio Sancti Pavli Apostoli

Ediție îngrijită de Cristian Bădiliță
Ilustrații de Marian Zidaru
Traducere de Smaranda Mărculescu Bădiliță și Cristian Bădiliță
Ediție bilingvă română-latină

Apocalipsa lui Pavel s-a bucurat de o extraordinară răspândire și popularitate în Occidentul medieval până în secolul al VII-lea (chiar și mai târziu), elemente din viziunea (visio) Apostolului fiind apoi preluate de folclorul religios. Să amintim doar, spre a-i fixa dintru început importanța, că textul a inspirat Comedia divină a lui Dante și, probabil – împreună cu Apocalipsa lui Ioan și alte surse biblice și patristice – multe din scenele Judecății de apoi de pe zidurile mânăstirilor din Nordul Moldovei. Originalitatea lui constă în descrierea amă­nunțită a pedepselor aplicate sufletelor păcă­toase în iad, imediat după ieșirea lor din trupuri.  […]

În 1879, Bogdan Petriceicu Hasdeu publica, în Cuvente den bătrâni, o serie de „cărți poporane ale românilor”, printre care se numără șiApocalipsul apostolului Pavel. De fapt, un fragment din versiunea scurtă (Hasdeu presupune și existența unei traduceri românești a versiunii lungi), inclusă în volumul popei Grigorie din Măhaci (pp. 21-30). Din codicele respectiv lipsește o pagină din textul apocalipsei, pe care Hasdeu o reconstituie (p. 305) plecând de la versiunea slavă. Traducerea românească va fi fost făcută în prima jumătate a secolului al XVI-lea  […]

Traducerea românească a Apocalipsului… conține, în fapt, doar primul episod din versiunea latinească lungă, cel al judecății sufletelor după ieșirea din trup, plus o vizită-fulger prin rai și iad.”

Cristian Bădiliță

Cristian Bădiliţă este istoric al creştinismului timpuriu, doctor al Universităţii Paris IV – Sorbona, autor a numeroase studii despre tradiţia creştină a primelor veacuri, coordonator al traducerii Septuagintei, traducător al Noului Testament.

Marian Zidaru, unul dintre cei mai importanți artiști români contemporani, este sculptor, desenator, pictor.

„Munca lui Marian Zidaru încearcă să edifice punţi, să stabilească legături între teritoriul religios şi cel artistic, altădată unite. Ne aflăm în plină utopie, dar o utopie asumată, care imprimă forţă elaboratelor lui construcţii.” (Ioana Vlasiu)

Smaranda Marculescu Bădiliţă este cercetător la Institutul Sources chrétiennes, Lyon. A predat limba şi literatură latină la Universitatea din Rouen. Doctor al Universităţii Paris IV-Sorbona cu o teză despre inspiraţie şi profeţie la Philon din Alexandria. Lucrări şi articole despre Philon din Alexandria, Plutarh, literatura iudeo-elenistică.
112 pagini de text + 32 pagini de ilustrații semnate de Marian Zidaru
Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-645-787‑6

Volumul poate fi comandat aici: edituravremea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *