Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Programul Colocviului Internațional „CARTEA-OBIECT: Istorie culturală, strategii de marketing şi tehnologii multimediale”

07.11.2014 @ 9:30 am - 08.11.2014 @ 7:30 pm

colocviu Cartea-obiect

VINERI, 7 NOIEMBRIE 2014 AULA Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

9,00-9,30 Înscrierea participanţilor

9,30-10,00 Deschiderea festivă a colocviului

Alocuţiuni:

Director General Interimar al Bibliotecii Centrale Universitare Voichiţa DRAGOMIR

Profesor univ. dr. Ioan PÂNZARU (ex-Rector al Universităţii din Bucureşti)

Profesor univ. dr. Romiţă IUCU (Prorector al Universităţii din Bucureşti)

Conferenţiar univ. dr. Ioana-Valentina MURĂRUŞ (Decan al Facultăţii de Litere, UB)

Profesor univ. dr. Mircea REGNEALĂ (Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ex-Director General al Bibliotecii Centrale Universitare)

Moderator: Lector univ. dr. Cristina BOGDAN (Director al Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB)

CONFERINŢE PLENARE

10,00-11,15

Dennis L. WILCOX (Professor emeritus, San Jose State University, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti), Public Relations & Content Marketing: Strategies for Selling Books in a Digital World

Ioan PÂNZARU (Profesor univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UB, ex-Rector al Universităţii din Bucureşti), Cartea de comentarii: un obiect uitat

Pauză de cafea (11,15-11,30)

11,30-12,45

Sorin ALEXANDRESCU (Profesor univ. dr., CESI, Facultatea de Litere, UB), Cartea – între pictură şi spectacol

Daniel CRISTEA-ENACHE (Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, UB), Tipuri de lectură în România anilor ’80

12,45-13,15

Biblioteca Centrală Universitară Carol I şi ROMFILATELIA

Lansarea emisiunii filatelice 100 de ani de la inaugurarea Palatului Fundaţiei Universitare: 1914-2014

Pauză de prânz (13,30-14,30)

Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere

 

AXA 1

ISTORIA CULTURALĂ A CĂRŢII, A LECTURII ŞI A PRACTICILOR, COMPORTAMENTELOR ŞI SENSIBILITĂŢILOR ADIACENTE

Responsabili de axă Conferenţiar univ. dr. Alexandru OFRIM, Lector univ. dr. Cristina BOGDAN

VINERI, 7 noiembrie 2014

SALA 204, 14,30-16,30 Arta tipografică

Moderatori: Agnes ERICH, Fernanda OSMAN

Ana DUMITRAN (Muzeograf I/A, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia), Două gravuri ale lui Mihail Râmniceanul şi ecoul lor transilvănean

Daniela LUPU (Muzeograf, Muzeul Municipiului Bucureşti), „Căci n-au cetit înger, nici au diorthosit heruvim să nu fie greşitu”. Tehnica corecturii în tipografiile din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea

Tatiana-Ana FLUIERARU (Conferenţiar univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte), Reprezentarea lui Filoctet în ilustraţiile de carte din secolul al XVIII-lea

Agnes ERICH (Profesor univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte), Contribuţia domnitorului Constantin Brâncoveanu la dezvoltarea artei tipografice târgoviştene

Pauză de cafea (16,30-16,45)

SALA 204, 16,45-18,15 Însemnări pe cărţi

Moderatori: Ana DUMITRAN, Tatiana-Ana FLUIERARU

Oana Andreea TINCA (doctorand, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, UB), Practici de lectură în secolul al XVIII-lea românesc: însemnările pe manuscrise

Luana STROE (student, anul II, Facultatea de Litere, UB), Însemnări pe marginea manuscriselor româneşti de secol XV-XVIII

Fernanda OSMAN (lector univ. dr., Facultatea de Litere, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, UB), Cărţile din cărţi. Despre domni şi domnii în însemnările marginale de demult

SALA 117, 14,30-16,00 Forme ale lecturii şi ale scriiturii (1)

Moderatori: Monica SPIRIDON, Dragoş JIPA

Monica SPIRIDON (Profesor universitar dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Emanciparea lectorului în era „Neo-Iluminismului tehnologic”

Ramona DIMA (Doctorand, FJSC, Universitatea din Bucureşti), Privirea queer în literatura română. Extinderi în spaţiul cărţilor, textelor virtuale

Alexandru MATEI (Lector univ. dr., Universitatea Lumina, Bucureşti), Ideologia lizibilităţii şi eliberarea prin scriitură. Alternativa franceză

Pauză de cafea (16,00-16,15)

SALA 117, 16, 15 – 17, 45 Forme ale lecturii şi ale scriiturii (2)

Moderatori: Monica SPIRIDON, Alexandru MATEI

Anca CĂLIN (Asistent univ. dr., Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Cartea ca obiect de non-comunicare: despre conceptul de lectură la Maurice Blanchot

Patricia APOSTOL (Doctorand, anul III, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UB), Lectura cărţii absente (Blanchot citeşte Joubert)

Dragoş JIPA (Asistent univ. dr, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UB), Cum citim o colecţie? Istoria cărţii ca provocare pentru istoria literară

SÂMBĂTĂ, 8 noiembrie 2014

Facultatea de Litere

SALA 118, 9,30-11,00 Carte şi escatologie

Moderatori: Mihai DINU, Silvia MARIN-BARUTCIEFF

Felicia WALDMAN (Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere, UB), Cimitirul de cărţi în tradiţia iudaică

Ileana STĂNCULESCU (Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Istorie, UB şi Universitatea Spiru Haret), O carte-cufăr pentru temele escatologice din nordul Moldovei, în viziunea unui artist contemporan: H. Mavrodin

Cristina BOGDAN (Lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Între bibliofagie şi psihostazie. Imagini ale cărţii în iconografia escatologică din spaţiul românesc

Pauză de cafea (11,00-11,15)

SALA 118, 11,15-13,15 Cărţile din cărţi

Moderatori: Felicia WALDMAN, Cristina BOGDAN

Şerban ANGHELESCU (Cercetător Principal I, Muzeul Ţăranului Român), Cartea de nisip

Alexandra CRĂCIUN (Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Meandertahalltale sau cartea ca labirint

Silvia MARIN-BARUTCIEFF (Lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Cărţile cărţii monstrului izbăvit. Regele arinilor de Michel Tournier şi îmblânzirea teratologicului

Iulia RĂDAC (Doctorand, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Lumea ca o carte. Seducţia prin metaficţiune

Pauză de prânz (13,15-15,00)

Sala de Consiliu

SALA 118, 15,00-17,00 Chipurile proteice ale cărţii

Moderatori: Cătălina VELCULESCU, Ileana STĂNCULESCU

Cătălina VELCULESCU (Profesor univ. dr., Centrul pentru Studii Medievale, UB), Cărţi ascunse în alte cărţi (Cazul Andrei Salos)

Zamfira MIHAIL (Cercetător ştiinţific principal onorific, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române), Clonarea textului, forme hibride de carte

Ioan-Maria OROS (Dr., Expert carte veche şi fost cercetător ştiinţific, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău), Lumea cărţii ca voinţă istorică şi reprezentare grafică. Un comentariu bibliografic

Laura JIGA-ILIESCU (Cercetător ştiinţific II, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română), Prezenţa şi folosinţa cărţilor în mediile pastorale

Pauză de cafea (17,00-17,15)

SALA DE LECTURĂ A BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE LITERE, 17,15-18,00 Cartea şi revista-obiect

Moderator: Laura JIGA-ILIESCU

Cătălin D. CONSTANTIN (Asist. univ. dr., Departamentul de Studii Culturale, Facultatea de Litere, UB), Culise de albume

Sebastian-Vlad POPA (Lector univ. dr., Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, UB), Infinitezimal

SALA DE LECTURĂ A BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE LITERE, 18,00-19,00 – WORKSHOP, Lila PASSIMA (Curator, coordonator al secţiei Educaţie Muzeală, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti), Editura Martor şi obiectele ei mărturisitoare

SÂMBĂTĂ, 8 noiembrie 2014

Facultatea de Litere

SALA 117, 9,30-12,00 Lecturi şi cititori

Moderatori: Greta MIRON, Alexandru OFRIM

Radu NEDICI (Dr., cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie, UB), Oralitate şi tipar: literatura catehetică greco-catolică din Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-lea

Valer COSMA (Dr., Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj), Părinţele Costandine, caută-mi în carte bine. Preotul ca „păscălier” în lumea ţărănească a românilor ardeleni din secolul al XIX-lea

Ruxandra COMAN (Lector univ. dr., Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Spiru Haret), Practicile de lectură ca indiciu de construcţie identitară a personajului feminin în proza secolului al XIX-lea

Greta MIRON (Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Cărţi şi cititori în Transilvania secolului al XVIII-lea

Alexandru OFRIM (Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Despre un anumit spaţiu de lectură

Pauză de cafea (12,00-12,15)

SALA 117, 12,15-13,45 Lecturi juvenile

Moderator: Radu NEDICI

Gabriela Teodora VĂTAFU (Absolventă de masterat, Teoria şi Practica Imaginii, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, UB), Relaţia dintre text şi imagine în literatura pentru copii

Florenţa POPESCU (Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret), Povestea fără sfârşit – cărţile în serie pentru adolescenţi

Nicoleta NEAGOE ((Doctorand, Facultatea de Litere, UB), Cartea şi manuscrisul găsit. Încifrări şi descifrări în romanul Calpuzanii de Silviu Angelescu

Pauză de prânz (13,45-15,00)

SALA 117, 15,00-17,00 Istorii ale cărţii în lumea comunistă şi postdecembristă

Moderator: Sebastian-Vlad POPA

Catrinel POPA (Lector univ. dr., Facultatea de Litere, UB), Cartea, biblioteca, lectura şi formarea omului nou

Andreea Mihaela VÎLCEANU (Masterand, anul II, Teoria şi Practica Editării, Facultatea de Litere, Universi- tatea din Bucureşti), Forme ale cenzurii: fonduri secrete de carte

Alina DOLEA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Cartea şi imaginea de ţară

Sebastian Vlad POPA (Lector univ. dr., Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, UB), Pedeapsa editorială

SALA 211, 10,00-11,30 Imagine şi text

Moderatori: Simona DRĂGAN, Laura DUMITRESCU

Sînziana ŞERBĂNESCU (Doctorand, Şcoala Doctorală de Comunicare, UB), Diasaféo. Ilustraţia ca înfăţişare sau intepretare a cărţii sacre

Laura DUMITRESCU (Doctorand, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 şi Universitatea din Bucureşti), Fauvel, o istorie sentimentală

Emanuel ULUBEANU (Dr., cadru didactic asociat, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UB), După chipul şi asemănarea jocului de cărţi

Pauză de cafea (11,30-11,45)

SALA 211, 11,45 – 13,15 Forme şi imagini ale cărţii în diacronie

Moderator: Nicolae PERPELEA

Simona DRĂGAN (Lector univ. dr., Departamentul de Studii Culturale, Facultatea de Litere, UB), Cartea ca vehicul al credinţelor religioase: circulaţia textelor sacre în primele secole ale Bisericii creştine

Adrian George DUMITRU (asistent de cercetare, Biblioteca Metropolitană Bucureşti), Papyri sau pergament? Cărţi şi biblioteci în Orientul elenistic (III-I î.e.n.)

Nicolae PERPELEA (CS II, Institutul de Sociologie al Academiei Române), De la papirus la tabletă

Pauză de prânz (13,15-15,00)

SALA 211, 15,00-16,300 Tipuri de carte şi de scriitură (1)

Moderatori: Alexandru ISTRATE, Mircea SAVA

Cătălina MIHALACHE (Cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie A.D. Xenopol al Academiei Române, Iaşi), Manualul de istorie: obiect, poveste şi povestitor

Angelica MARINESCU (Cercetător ştiinţific, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Ştiinţe Sociale – Villa Noël), Cărţile de bucate: obiecte sensibile, discursuri complexe. Mică istorie culturală a gastronomiei româneşti

Ramona MIHĂILĂ (Profesor univ. dr., Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir), Autonomie şi (in)dependenţă financiară. Scrisul feminin în secolul al XIX-lea

Pauză de cafea (16,30-16,45)

SALA 211, 16,45-18,45 Tipuri de carte şi de scriitură (2)

Moderatori: Cătălina MIHALACHE, Angelica MARINESCU

Mircea SAVA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Succesul cărţii de popularizare în comunicarea contemporană a ştiinţei. O perspectivă istorică

Alexandru ISTRATE (Cercetător ştiinţific III, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, Iaşi), Despre trei cărţi de călătorie publicate în spaţiul românesc la mijlocul veacului al XIX-lea. Să facem cunoştinţă cu autorii, să le ascultăm poveştile

Andreea TELIBAN (Masterand, anul I, Studii literare, Facultatea de Litere, UB), Cartea privată. Marginalii la poezia de album a secolului al XIX-lea

Nicoleta SIMIONESCU (Doctorand, Facultatea de Litere, UB), Cartea-obiect în viziunea prozatorilor Şcolii de la Târgovişte

AXA 2

RELAŢII PUBLICE ŞI STRATEGII DE MARKETING ÎN DOMENIUL EDITORIAL

In memoriam Profesor univ. dr. Adela ROGOJINARU

Responsabili de axă Lector univ. dr. Ana-Maria TEODORESCU, lector univ. dr. Raluca MOISE

VINERI, 7 noiembrie 2014

SALA 208, 15,00-16,30 Strategii de marketing în domeniul editorial

Moderatori: Poliana ŞTEFĂNESCU, Raluca MOISE

Alexandra CONSTANTINESCU (Lector univ. dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UB), Achiziţia de carte în cadrul Târgului de carte Gaudeamus Bucureşti

Loredana GHIMFUS (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), „Provocarea” lecturii – la graniţa dintre marketing şi relaţii publice

Bogdan HRIB (Doctorand, UNATC, cadru didactic asociat, Facultatea de Management, SNSPA, Editor Tritonic grup editorial), Cine vinde cartea? Despre cele trei mărci de pe copertă: titlul, autorul şi editura. O analiză a copertei de carte în România şi în lume, implicaţii în vânzări şi marketing

Pauză de cafea (16,30-16,45)

SALA 208, 16,45-18,15 Practici de lectură şi de promovare a cărţii în era noilor tehnologii

Moderatori: Ana-Maria TEODORESCU, dr. Loredana GHIMFUS

Poliana ŞTEFĂNESCU (Profesor univ. dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UB), Generaţia Google şi practicile de lectură

Eli BĂDICĂ (redactor şef adjunct, Bookaholic.ro), Trailerele de cărţi ca modalitate contemporană de promovare a produsului editorial

Alina BUZATU (Head of Strategy, Geometry Global), Cartea pentru neiniţiaţi

SALA DE LECTURĂ A BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE LITERE, 18,30-20,00Panel organizat de Bookaholic.ro, cu specialişti din industriile cărţii (moderator: Eli BĂDICĂ, redactor şef adjunct, Bookaholic.ro). Invitaţi: Cristina FOARFĂ (project manager Bookaholic.ro), Mona CĂLINESCU (Online PR & Marketing Coordinator Cărtureşti), Ioana IANCU (PR la Editura Humanitas), Paul BALOGH (Managing Partener ReadForward), Oana BOCA-STĂNESCU (Managing Director Headsome Communication), Alexandra RUSU (project manager Booktopia.ro).

SÂMBĂTĂ, 8 noiembrie 2014

SALA 120, 9,30-11,30 Strategii de Relaţii publice în domeniul editorial

Moderatori: Alexandra CRĂCIUN, Anca ANTON

Oana BOCA-STĂNESCU (Managing Director Headsome Communication), Practica brandingului în domeniul editării de carte din România

Alina DOLEA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Instituţionalizarea şi profesionalizarea relaţiilor publice în domeniul editorial: de la practici promoţionale la campanii strategice de comunicare

Raluca MOISE (Lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Relaţii publice sau marketing în promovarea cărţilor? Despre importanţa cercetării în stabilirea strategiilor de promovare a cărţii în România

Costinel ŞERBAN (Masterand, anul II, Teoria şi Practica Editării, Facultatea de Litere, UB), Piaţa de carte românească, încotro? Scurt istoric al pieţei de carte din România postdecembristă

Pauză de cafea (11,30-11,45)

SALA 120, 11,45-13,45 Cartea în campaniile de responsabilitate socială şi în mediul online

Moderatori: Tamara PETROVA, Miriam COSTEA

Anca ANTON (Asistent univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Cartea în campanii româneşti de CSR

Alina STAN (CSR Officer, Orange Romania), Accesul digital la opera literară

Adriana COCÎRŢĂ (Doctorand, anul II, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, UB), Forme de promovare a cărţii în Social media

Sandra-Cătălina BRÂNZARU, Bogdan SPOITU (Masteranzi, anul II, Teoria şi Practica Editării, Facultatea de Litere, UB), Republica digitală a literelor: actualizarea comportamentelor de consum. Se va vinde lectură 2.0?

Pauză de prânz (13,45-15,00)

SALA 120, 15,00-17,00 Chipuri vechi şi noi ale cărţii

Moderatori: Olga BĂLĂNESCU, Ana-Maria TEODORESCU

Răzvan Gh. BUCŞOIU (Asistent univ. drd., Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării, UB), Cartea – instrument al comunicării interpersonale

Olga BĂLĂNESCU (Lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Rădăcinile modernismului în publicitate: cartea

Helga BOGDAN (Lector univ. dr., Departamentul de Lingvistică, Facultatea de Litere, UB), Observaţii cu privire la ocurenţele substantivului carte în unităţi frazeologice şi paremiologice

Adriana GHIŢOI (Lector univ. dr., Facultatea de Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Hyperion), Cartea – obiect arhaic şi futurist deopotrivă

Pauză de cafea (17,00-17,15)

SALA 120, 17,15-19,15 Imagini şi discursuri contemporane pe marginea cărţii

Moderatori: Valentina MARINESCU, Adriana GHIŢOI

Miriam COSTEA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Cartea de auto-actualizare, între terapie şi industrie

Valentina MARINESCU (Profesor univ. dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UB), Receptarea literaturii est-asiatice în România. Note de teren

Ana Maria TEODORESCU (Lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Unde este cartea la televizor în epoca imbecilizării prin televiziune?

Tamara PETROVA (Lector univ dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara), Protecţia excesivă a copyright-ului. O nouă formă de cenzură

AXA 3

BIBLIOTECI DIGITALE ŞI TEHNOLOGII CONTEMPORANE CONSTRUITE ÎN JURUL CĂRŢII

Responsabili de axă Prof. univ. dr. Ionel ENACHE, Conf. univ. dr. Cristina POPESCU

Vineri, 7 noiembrie 2014

Sala 211, 15,00-16,30 Restituiri documentare – cultură, tradiţie, biblioteci

Moderatori: Letiţia CONSTANTIN, Laurenţiu AVRAM

Elena CHIABURU (Dr., Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), Cultura românească veche versus cultura informaţională

Laurenţiu AVRAM (Lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Manuscrise, cărţi şi cultură la Muntele Athos

Adriana ISPAS (Muzeograf, Secţia Colecţii Muzeul Naţional al Ţăranului Român), De la cartea-obiect la colecţia digitală. Valorificarea fondului Picu Pătruţ în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român

Pauză de cafea (16,30-16,45)

Sala 211, 16,45-19,15 Miracolul lecturii în formarea personalităţii

Moderatori: Adela FEKETE, Cristina POPESCU

Adela FEKETE (Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Ştiinţele Comunicării, Universitatea Ecologică din Bucureşti); Maria-Carmen FEKETE (Dr., Liceul Victor Babeş, Cluj-Napoca), Comunicarea reperelor spiritual ereditare identificate în jocurile copilăriei şi în creaţiile literar-artistice

Simona FORTIN (Asist. univ. drd., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Literatura română şi educaţia estetică

Gabriela BĂRAN (Asist. univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Biblioteca şcolară din România şi provocările noilor tehnologii informaţionale

Letiţia CONSTANTIN (Dr., Coordonator al Compartimentului Editorial şi de Promovare, Biblioteca Naţională a României), Biblioteca infinită şi grădina nedesăvârşită: despre nedesăvârşire ca nelimitare

Maria MICLE (Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara), Castelul de cărţi

Sâmbătă, 8 noiembrie 2014

SALA 205, 9,30-11,30 Provocările erei digitale

Moderatori: Ionel ENACHE, Gabriela JURUBIŢĂ

Ioana CEOBANU (Cercetător sociolog, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare); Tatiana CRISTEA (Cercetător sociolog, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare), Cartea şi noile tehnologii

Robert CORAVU (Dr., Director Departamentul Publicaţii Resurse Electronice ROMDIDAC), Biblioteca şi miturile erei digitale

Adrian MIHALACHE (Profesor univ. dr, Universitatea Politehnică din Bucureşti), Prilejul pierdut: cartea electronică, de la utopie la economie

Elena TÎRZIMAN (Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Asistenţă Managerială şi Secretariat, Facultatea de Litere, UB), Biblioteca digitală – principii de realizare

Pauză de cafea (11,30-11,45)

SALA 205, 11,45-13,45 Documente şi biblioteci – restructurări conceptuale şi operaţionale

Moderatori: Ivona OLARIU, Gabriela BĂRAN

Gabriela JURUBIŢĂ (Preparator univ. drd., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Influenţa mediului electronic asupra revistelor ştiinţifice

Mihai CONSTANTINESCU (Reprezentant IGroup), Relevanţa revistelor ştiinţifice necomerciale în topul Thomson ISI

Ivona OLARIU (Doctorand, Şef serviciu B.C.U Mihai Eminescu, Iaşi), De la studiul şi evaluarea unei colecţii de resurse electronice de informare şi documentare la analiza utilizării. Realităţi româneşti

Ionel ENACHE (Profesor univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Factorii cheie ai succesului în structurile infodocumentare

Pauză de prânz (13,45-15,00)

SALA 205, 15,00-17,00 Informare şi lectură: perspective contemporane

Moderatori: Ionel ENACHE, Simona FORTIN

Bogdan PĂLICI (Cercetător ştiinţific, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală); Anda BERCUŢ (Cercetător ştiinţific, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală), Reconfigurarea practicilor de lectură în societatea românească prin diversificarea accesului la suporturi digitale

Eugen GLĂVAN (Cercetător ştiinţific III, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română), Lecturi virtuale şi imaginare: sociologia românească digital

Alexandra CONSTANTINESCU (Lector univ. dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UB), Preferinţele pentru lectura electronică – studiu asupra vizitatorilor Târgului de carte Gaudeamus Bucureşti

Cristina POPESCU (Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB), Informarea bibliografică – o permanentă orientare în labirintul cunoaşterii

PANEL CESI

Sâmbătă, 8 noiembrie 2014

SALA DE LECTURĂ A BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE LITERE

10,00-12,00 Cartea-obiect: roluri, funcţii şi valori

Moderator: Sorin ALEXANDRESCU (Director CESI/SD-SITT UB)

Luminiţa KOVARI (Doctorand CESI/SD-SITT; Cercetător la Biblioteca Academiei Române, Bucureşti), Legătura brâncovenească – expresie a „barocului ortodox postbizantin”

Mădălina LASCU (Dr. CESI/SD-SITT, UB; Cercetător la Biblioteca Academiei Române, Bucureşti), Cartea bibliofilă, un ideal împlinit al avangardei istorice româneşti?

Erwin KESSLER (Colaborator asociat CESI/SD-SITT; Cercetător Academia Română, Bucureşti), Cartea de artist în România după 1980

Roxana GIBESCU (Doctorand CESI/SD-SITT; curator), Cartea–expoziţie şi debutul artei conceptuale

Pauză de cafea (12,00-12,15)

Laura CÂLŢEA (Dr. CESI/SD-SITT, UB), Cărţile care te învaţă (cum) să mori

Laura Marin (Lector univ. dr. CESI/SD-SITT, Facultatea de Litere, UB), L’absence de livre: practica lecturii, etica scriiturii la Maurice Blanchot

Laura MESINA (Secretar ştiinţific CESI/SD-SITT; Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Litere, UB), Dramaturgia lecturii: istorie şi conştiinţă morală în Der Vorleser, de Bernhard Schlink

Pauză de prânz (13,45-15,00)

Sâmbătă 19,15-19,30, Sala de Lectură a Bibliotecii Facultăţii de Litere – închiderea colocviului (concluzii)

Cocktail Casa Universitarilor din Bucureşti, h 20,00.

Organizer

Departamentul de Științe ale Comunicării al Facultății de Litere
Phone
021.314.61.77
View Organizer Website

Venue

Facultatea de Litere
Str. Edgar Quinet, nr. 5-7
București, România
+ Google Map
Phone
004 021-313.88.75; 004 021-314.35.08/2141, 2143, 2278
View Venue Website