Poezia Marinei Ţvetaeva surprinde freamătul, agitaţia unui început de secol în care spiritul avangardist, înnoitor, se manifestă pe un fundal sângeros, cel al Primului Război Mondial, spirit mai apoi sufocat necruţător, în Rusia, prin deportarea şi asasinarea intelectualilor incomozi, dacă se poate spune aşa, căci, după 1917, toţi intelectuali ruşii deveniseră un potenţial pericol, aşadar incomozi. În acest context, viaţa Marinei Ţvetaeva poate constitui în sine un roman dramatic, al neşansei.

Ţvetaeva a debutat la 18 ani, în 1910, cu volumul Album de seară, apărut în numai 500 de exemplare, dar care impune o voce lirică deja formată. Poeta era încă de atunci conştientă de valoarea ei, iar traseul său poetic nu trădează momente de ezitare, ci este unul cursiv, constant, în ciuda contextului biografic nefavorabil. Îşi abandonează fiicele într-o casă de copii, unde una dintre ele, Irina, va muri „de istovire şi alean”, îşi înşală în soţul, pe Serghei Efron, leagă relaţii cu marii scriitori ruşi, ca Aleksandr Blok, Boris Pasternak, Osip Mandelştam, Anna Ahamatova, scrie fără oprire – cu alte cuvinte, Ţvetaeva încearcă să-şi depăşească vremea, să trăiască liberă de orice constrângere, motiv pentru care cunoaşte nu de puţine ori momente de sărăcie lucie.

Se mută dintr-un oraş într-altul, dintr-o ţară într-alta, duce o viaţă precară, austeră. În URSS, în 1939, sora sa, Anastasia, este arestată, iar mai apoi, autorităţile comuniste o arestează şi pe Ariadna, fiica cea mare a Marinei Ţvetaeva, care va sta timp de 17 ani în închisori şi lagăre. În 1940, Editura de Stat, care, în primă fază, acceptase să îi publice un volum de poeme, se va răzgândi în urma unei cronici negative a lui K. Zelinski. În 1941, după ce o întâlneşte la Moscova pe Anna Ahmatova, Ţvetaeva, împreună cu fiul ei Mur, va fi nevoită să părăsească Moscova, sau, după cum se exprimă Leo Butnaru, „pleacă în evacuare”. Cele câteva cuvinte, dintr-un bilet, datat 26 august, sunt grăitoare pentru starea de epuizare în care ajunsese Ţvetaeva: „Consiliului Fondului Literar. Rog să fiu angajată în calitate de spălătoreasă în ospătăria Fondului Literar ce urmează a se deschide”. În 1941, pe 31 august, poeta se sinucide – deşi, susţine criticul şi istoricul literar Leo Butnaru, conform unor noi documente din arhiva NKVD-ului, s-ar părea că Ţvetaeva nu s-a sinucis, ci a fost ucisă –, iar locul înmormântării a rămas până în prezent necunoscut. Tot în 1941, soţul Marinei Ţvetaeva, Serghei Efron, este executat.

 

marina tzvetaeva

 

Cortina sfâşiată, volum apărut la Tracus Arte, în traducerea lui Leo Butnaru, conţine poeme ale Marinei Ţvetaeva începând cu 1915 până în anul morţii acesteia, 1941. Contribuţia poetică a lui Ţvetaeva în contextul unei avangarde literare agresive este, astfel, mult mai uşor de observat, deşi, în aparenţă, poezia acesteia ocoleşte experimentele avangardiste, urmând un traseu liric ceva mai aşezat, cu tonalităţi clasice. Leo Butnaru, care a şi prefaţat volumul, observă însă, pe bună dreptate, că „Marina Ţvetaeva a reformat/ reformulat prozodia rusă din interiorul acesteia, a modificat-o intrinsec-tipologic, noutatea emanând din nucleu, din esenţe, nu din forme. De unde şi actualitatea, modernitatea, permanenta propulsie de contemporaneizare, «de la sine», a creaţiei ei – a uneia dintre cele mai mari poete a lumii”.

Cu alte cuvinte, ea nu „caligrafiază”, ci „esenţializează”. Asonanţa, nu rima, deţine un loc important în poezia lui Ţvetaeva, metrica fiind una neregulată, sincopată. Poeta nu mizează pe imagini, ci pe sunete, lumea fiind receptată auditiv, nu vizual, ceea ce îngreunează sarcina unui posibil traducător, iar, în consecinţă, Leo Butnaru, traducătorul în limba română a poeziei lui Ţvetaeva, a fost pus şi el, din acest punct de vedere, în dificultate. De asemenea, inserţia cu caracter biografic este un alt element caracteristic creaţiei Marinei Ţvetaeva. Iată ce scria în prefaţa la volumul Din două cărţi (1912): „Versurile mele – un jurnal, poezia mea – poezia numelor proprii… Reţineţi fiece clipă, fiece gest, fiece respiraţie… Nu există nimic neimportant. Spuneţi despre odaia voastră: e înaltă sau are tavanul jos, şi câte ferestre are; şi ce fel de perdele au acestea, şi dacă există şi un covor, şi ce fel de flori sunt pe el… Toate acestea vor fi chiar trupul lăsat în lumea mare de sărmanul, sărmanul vostru suflet”. Se poate spune că poezia Marinei Ţvetaeva este una a răzvrătirii, dar a unei răzvrătiri care caută însingurarea şi care deţine siguranţa unei lumi mai liniştite, lumea de dincolo, ceea ce îi dă şi o notă metafizică: „Cărnii – carne, sufletului – suflet,/ Cărnii – pâine, sufletului – veşti,/ Cărnii – vierme, sufletului – respir./ Şapte cunune, şapte bolţi cereşti.// Deci, carne, plângi! – Mâine pulbere eşti!/ Suflete, nu plânge! – slăvit să fii!/ Astăzi – sclav, mâine – rege!/ Cu toate cele şapte stelare tării” (24.IV.1918) .

Poezia este, în această lume, pentru poet, refugiul ultim: „Ascunzişul meu de sălbaticele hoarde,/ Scutul şi carapacea mea, ultimul meu fort/ Ocrotitor de ura celor buni şi ura celor răi –/ Tu – poem ce mi te-ai împlântat în coaste, tot”. Cortina sfâşiată se încheie cu un poem din 1941, poem prevestitor, căci poeta se va sinucide în vara aceluiaşi an: „E timpul să scoatem chihlimbarul,/ E timpul să schimbăm dicţionarul,/ E timpul să stingem felinarul/ De la uşă…”.

Alături de alţi poeţi ruşi, ca Maiakovski, Mandelştam, Blok, Ahmatova, ca să numesc numai câţiva, Marina Ţvetaeva a reformat nu numai poezia rusă, ci şi poezia universală, ecouri ale poeticii sale fiind sesizabile chiar şi în lirica actuală.

 

Marina Ţvetaeva, Cortina sfâşiată, traducere, prefaţă, tabel cronologic şi note de Leo Butnaru, Tracus Arte, Bucureşti, 2013, 236 p.

 

Critic literar, jurnalist cultural și traducator din franceză, redactor la Observator cultural. Colaborează cu cronică literară la România literară, Dilema veche, Dilemateca, Radio Romania Cultural. Este autoarea cărții "Proza lui Mircea Nedelciu. Puterile literaturii în fața politicului și a morții", Editura Tracus Arte, 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *