Ministerul Culturii anunță lansarea Programului ACCES, instrument de finanțare menit să susțină acțiuni și proiecte culturale din următoarele domenii: arte vizuale / arhitectură, cultură scrisă, cinematografie / audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial / patrimoniu cultural mobil.

Programul se va desfășura pe parcursul anului 2016 și are drept scop valorificarea potențialului cultural și creativ existent la nivel național și integrarea acestuia în sfera de circulație a valorilor culturale universale.

Programul ACCES se adresează asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură şi altor entităţi cu personalitate juridică ce desfăşoară activităţi culturale.

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a acţiunilor / proiectelor culturale din cadrul Programului ACCES este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 100.000 lei.

Un solicitant poate depune maxim 3 oferte culturale în cadrul unei sesiuni de selecție, dar poate primi finanțare pentru o singură ofertă culturală. Perioada de depunere a aplicaților este 29.03 – 29.04.2016, urmând ca între 29.04 – 09.05. 2016 să urmeze selecția dosarelor.

Programul ACCES și Programul CultIn au fost concepute și lansate de Ministerul Culturii ca direcție prioritară a dezvoltării industriilor creative într-un mod transparent și concurențial.

Cei interesați găsesc toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES – 2016, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se găsesc în documentele ataşate la adresa: http://cultura.ro/articol/907.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *