Volumul Demografia României în perioada postbelică (1948-2015), semnat de Traian Rotariu, Luminiţa Dumănescu şi Mihaela Hărăguş, oferă o analiză a situaţiei demografice a României extinsă pe aproape şapte decenii din istoria noastră contemporană, perioadă în care au avut loc evenimente politice, economice şi sociale majore, ce au influenţat drumul parcurs de populaţia ţării şi situaţia ei actuală.

Sintetizînd datele oficiale disponibile, informaţiile prezentate în cele două secţiuni care urmăresc demografia din perioada comunistă şi de după 1989 – de la natalitate şi sporul natural la politicile demografice sau speranţa medie de viaţă în România şi evoluţia ei – le sînt utile atît specialiştilor în demografie, cît şi studenţilor sau cititorilor interesaţi de acest sector atît de dinamic.

„Perioada parcursă este una cu totul singulară în istoria demografică, ea fiind nerepetabilă, iar drumul parcurs, ireversibil. Totul devine şi mai interesant datorită împrejurării că în cazul ţării noastre desfăşu­rarea acestui proces nu are loc în interiorul unei societăţi de tip liberal, aşa cum s‑au petrecut lucrurile în ţările occidentale, ci este afectată, pe de o parte, de măsurile unui regim comunist autoritar, dictatorial în cea mai mare parte a sa, şi, pe de altă parte, de schimbarea bruscă a societăţii, prin trecerea la un regim ultraliberal, cu deficit de reglementări şi, în orice caz, cu o vizibilă absenţă a oricărei preocupări pentru a influenţa în vreun fel procesele demografice.” (Autorii)

Demografia României în perioada postbelică (1948-2015), de Traian Rotariu, Luminiţa Dumănescu şi Mihaela Hărăguş, a apărut recent în colecţia „Sociologie • Antropologie. Cercetări şi eseuri” a Editurii Polirom, în curînd şi în ediţie digitală.

Din cuprins:
Mortalitatea şi politicile sanitare • Familia şi reproducerea populaţiei. Politici familiale • Evoluţia volumului populaţiei şi unele modificări structurale ale acesteia • Populaţia României după 1990. Număr şi structură • Mortalitatea • Constituirea şi disoluţia familiilor (nupţialitatea şi divorţialitatea) • Fertilitatea. Starea şi evoluţia fenomenului • Fertilitatea. Determinanţi sociali • Cîteva menţiuni finale

Traian Rotariu este profesor emerit la Departamentul de sociologie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director onorific al Centrului de Studiere a Populaţiei. Dintre cărţile publicate la Editura Polirom menţionăm: Demografie şi sociologia populaţiei (2009), Studii demografice (2010).

Luminiţa Dumănescu este cercetătoare la Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Mihaela Hărăguş este cercetătoare la Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *