• „O istorie detaliată a serviciilor de spionaj ruseşti, de la revoluţie pînă la glasnost. O excelentă descriere a mecanismelor din spatele Războiului Rece.” (Kirkus Reviews)

O nouă istorie a serviciilor secrete sovietice de Jonathan Haslam, în traducerea Ioanei Aneci, a apărut în această săptămînă la Editura Polirom, în cadrul colecţiei „Historia”, coordonată de Mihai-Răzvan Ungureanu.

Jonathan Haslam face o incursiune în lumea misterioasă a spionilor, cîrtiţelor şi agenţilor dubli şi aduce o perspectivă nouă asupra istoriei serviciilor secrete, de la Revoluţia din Octombrie pînă la sfîrşitul Războiului Rece, ajungînd inclusiv la Vladimir Putin şi la puterea pe care o deţine FSB în Federaţia Rusă.

Pînă acum, istoriile serviciilor secrete sovietice s-au axat aproape exclusiv pe KGB, fără să acorde foarte multă atenţie serviciilor speciale ale armatei.

Bazîndu-se pe surse mai greu accesibile, Jonathan Haslam ne oferă o istorie completă a serviciilor secrete sovietice şi arată cum acestea au fost cruciale pentru supravieţuirea URSS, în special după moartea lui Stalin, cînd Războiul Rece a devenit mai dur şi unii agenţi comunişti pe care se bazase regimul – Klaus Fuchs, soţii Rosenberg, Donald Maclean – au fost demascaţi.
După aceste eşecuri, Nikita Hruşciov şi succesorii săi au renunţat la recrutarea ideologică, recurgînd la şantaj şi mită. Noua tactică a fost atît de eficientă, încît nu putem trage decît o singură concluzie: în final, Occidentul a cîştigat în ciuda războiului spionilor, iar nu datorită acestuia.

„Haslam îşi ia în serios misiunea de a reconstitui istoria spionajului sovietic. Cartea sa umple mari lacune.” (Foreign Affairs)

Din cuprins:
Pornind de la zero • Criptografia neglijată • Avantajul postbelic • Colapsul • Teatrul german • Pierderea credinţei • Decalajul informatic • Ieşirea din umbră

Jonathan Haslam este profesor de istoria relaţiilor internaţionale la School of Historical Studies din cadrul Institute for Advanced Study, Princeton. Dintre volumele publicate, menţionăm: Soviet Foreign Policy, 1930‑1933: The Impact of the Depression (1983), The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933‑1939 (1984), The Soviet Union and the Politics of Nuclear Weapons in Europe, 1969‑1987 (1990), The Soviet Union and the Threat from the East, 1933‑1941 (1992), The Nixon Administration and the Death of Allende’s Chile: A Case of Assisted Suicide (2005) şi Russia’s Cold War 1917‑1989: From the October Revolution to the Fall of the Wall (2012).

Un comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *