Robert The este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti într-ale transformării cărţilor vechi. Cu toate acestea, nu vrea să fie considerat ca făcând parte din “The Art World”, ci mai degrabă din cea a designului de obiect.

Nu ţine la notorietatea propriului nume, ci mai degrabă la cea a instalaţiilor şi obiectelor-cărţi, pe care le consideră un fel de revanşă pe care ele o proclamă şi reclamă culturii care, până una alta, le-a aruncat la coş 🙂

Robert The este din California şi înainte de a se pune pe astfel de reciclări cu mesaj a studiat matematica, filosofia, ca apoi să ajungă la caligrafie şi la instalaţiile de mai jos.


O instalaţie de un suprarealism înţepător!

Am mai văzut eu sculpturi din cărţi, însă acestea mi se pare că reuşesc să-şi resusţină mesajul în contextul care le-a creat: “cultura mainstream ne aruncă în anticariate, vom reveni cu o interfaţă care s-o oblige să ne privească din nou şi să nu ne mai demonetizeze”.


Readers Digest cake, 1998

Fineţea şi ironia îşi dau mâna în crearea unor icon-uri livreşti, într-un limbaj vizual care se joacă liber cu sensurile şi interpretările:


Britannica vol. 14, 2008


Tractatus work, 2004.

Cele mai cunoscute rămân cărţile-pistol, la care a început să lucreze din 1991.


Poetic Justice, 2003


Statement, 2003

O instalaţie suprareală din 2008, în jurul unei cărţi Duchamp. De fapt, prin contextualizarea pe care el o propune acestor obiecte cele mai multe dintre ele par fragmentele unei instalaţii in progress.

Şi acum ceva incendiar: Grenade Bible, 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *