Tag: specialisti industria cartii

colocviu Cartea-obiect

Programul Colocviului Internațional „CARTEA-OBIECT: Istorie culturală, strategii de marketing şi tehnologii multimediale”

VINERI, 7 NOIEMBRIE 2014 AULA Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

9,00-9,30 Înscrierea participanţilor 9,30-10,00 Deschiderea festivă a colocviului Alocuţiuni: Director General Interimar al Bibliotecii Centrale Universitare Voichiţa DRAGOMIR Profesor univ. dr. Ioan PÂNZARU (ex-Rector al Universităţii din Bucureşti) Profesor univ. dr. Romiţă IUCU (Prorector al Universităţii din Bucureşti) Conferenţiar univ. dr. Ioana-Valentina MURĂRUŞ (Decan al Facultăţii de Litere, UB) Profesor univ. dr. Mircea REGNEALĂ (Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ex-Director General al Bibliotecii Centrale Universitare) Moderator: Lector univ. dr. Cristina BOGDAN (Director al Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB) Citeşte tot articolul