Volumele Vacanţe filocalice, de Gabriel Pătraşcu, şi Crux, de George State, au apărut în această săptămînă la Editura Cartea Românească, în curînd şi în ediţii digitate.

Acestea sînt volumele cîştigătoare ale Concursului de Debut al Editurii Cartea Românească, ediţia 2015, la secţiunea „Proză”, respectiv „Poezie”. Ambele volume vor fi lansate în cadrul Salonului Internaţional de Carte „Bookfest”, care va avea loc în perioada 1 – 5 iunie, la Romexpo Bucureşti.

Vacanţe filocalice, de Gabriel Pătraşcu • Cîştigătorul Concursului de Debut al Editurii Cartea Românească, ediţia 2015, secţiunea „Proză”

Această carte nu este nici Baedeker, nici Michelin, este ghidul lui Gabriel Pătraşcu, cea mai originală şi mai spirituală călăuză, pe care orice turist împătimit şi-ar dori-o.
Impresiile sale de călătorie, pline de prospeţime şi umor, ocolesc textele seci sau encomiastice din pliantele multicolore şi privilegiază privirea genuină, fără idei preconcepute, care însă ascunde o profundă cunoaştere a culturii şi civilizaţiei sacre, dar şi laice. Cele 20 de povestiri, narate în ritm alert de stand-up comedy de un cavaler cruciat eretic, pendulează între trecut şi prezent cu naturaleţea cu care doar memoria şi asociaţiile rapide de idei pot aduna laolaltă amintirile din copilărie şi vieţile sfinţilor.

Vacanţele filocalice ale lui Gabriel Pătraşcu nu sînt doar cronica unei căutări a frumuseţii, ele au şi darul de a descătuşa hohote de rîs homeric şi de a invita la o provocatoare odisee. Iar acesta este doar începutul.

„Datorez această carte lui Vlad Muşatescu, de la care am învăţat că adevărata călătorie nu este nici cu avionul, nici cu trenul, nici cu bicicleta şi nici chiar cu o copaie în loc de plută, ci sub oblăduirea unui document Word, pentru că ştii întotdeauna de unde pleci, adică de la o pagină goală, dar nu ştii niciodată unde vei ajunge, în mijlocul unei jungle din care nu s-a întors nimeni sau pe o plajă aglomerată, înconjurat de priviri iritate. Cuvintele sînt asemenea banilor. Unul îl cheamă pe celălalt şi, în scurt timp, te trezeşti purtat de un şuvoi zornăitor pe cărări fascinante, cu un zîmbet tîmp pictat pe figură. Apoi criza mondială te lasă sărac lipit, la marginea deşertului, călare pe o jumătate de iepure şchiop. Iar ăsta e cazul fericit. Pe mine unul scrisul acestei cărţi m-a vindecat de multe boli, dintre care amintesc doar ipohondria, profilaxia şi fandaxia. Sper să le fie de folos şi altora. E trist să vezi oameni tineri răpuşi în floarea vîrstei de asemenea cumplite maladii.” (Gabriel Pătraşcu)

Gabriel Pătraşcu s-a născut pe 26 martie 1973, la Constanţa. Este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti în 1997. Este notar public. A debutat în 1996 cu o povestire SF în revista Anticipaţia.

Crux, de George State • Cîştigătorul Concursului de Debut al Editurii Cartea Românească, ediţia 2015, secţiunea „Poezie”

Există cărţi care reuşesc performanţa de a scăpa etichetărilor, funcţionînd în răspăr nu doar cu tradiţia, ci şi cu producţiile contemporanilor. Pentru mulţi, curajosul volum de debut al lui George State va însemna – sau ar trebui s-o facă – un veritabil şoc, marcă a diferenţei fertile faţă de orice produse lirice aflate în acest moment pe piaţa de poezie. Crux posedă capacitatea unică de a institui, necruţător şi subversiv, în afara modelor sau a oricărui vacarm contextual, un nou limbaj poetic, cu toate riscurile şi beneficiile pe care acest fapt le impune, reclamînd totodată, din partea cititorului, şi un nou tip de lectură.

„Imnuri, incantaţii eleusine trecute prin filtrul unei experienţe a modernismului umanist asumat integral, poemele lui George State au curajul (un curaj poate chiar independent de intentio auctoris) de a refuza mantia tranzitivităţii. Ba chiar mai mult: se întîmplă în Crux ceva ce rar mai întîlnim astăzi în poezia noastră – Eul acceptă să se retragă în umbra cuvintelor şi le lasă să-şi desfăşoare singure dansul extatic al durerii. Limbajul poetic descoperă «autonom» experienţa religiosului, ba chiar o reinventează.” (Bogdan-Alexandru Stănescu)

„Poezia lui George State are un caracter prea puţin obişnuit în raport cu habitudinile ultimului deceniu. Fie că e vorba de polifonia-i poliglotă sau de ascetismul formal, de versurile/versetele tăiate cu precizie incantatorie ori de traseele narative subliminale, de referinţele oculte, de (supra)tema tanatică, de aliteraţiile obsesive, de bruiajul apocaliptic, de patosul rece, sensul poeziei din Crux a fost urzit departe de atelierele douămiiste. Dezinteresul faţă de cerinţele modei poate fi în alte cazuri o circumstanţă peiorativă. Nu şi aici: în poezia română, o astfel de puritate a formei cuvintelor aştepta de mult să fie reînviată. O resuscitare deloc genuină însă. Precum acel Lazăr-zombi aflat în căutarea limbajului în secţiunea finală a cărţii, rătăcind glosolalic printre silabe ce compun o acustică admirabilă şi opacă, retorica e readusă la o viaţă ireversibil deteriorată care are valoarea sarcastică a unui ecou.” (Mihai Iovănel)

George State (n. 1979) a studiat filosofia la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Redactor la Transylvanian Review şi Editura Tact. A tradus diverse scrieri teoretice (de Aby Warburg, Walter Benjamin, Peter Szondi etc.), precum şi versuri de Rainer Maria Rilke, Georg Trakl ş.a. Ultimii ani au fost consacraţi transpunerii integralei lirice a lui Paul Celan, al cărei prim volum, Opera poetică (I), a fost publicat în 2015 la Editura Polirom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *