16 Aprilie – 02 Mai 2013

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania concurs Câștiga un Telefon mobil Samsung S6802 Galaxy Ace (denumita în cele ce urmează „Campania”) este organizata de S.C. Marketing Expert Consulting SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Vasile Gherghel nr. 113, ap.8, Sector 1,  Nr.Reg.Com.: J40/4888/2005, CUI 17353716, atribut fiscal RO si Cont IBAN  IBAN RO97 BUCU 0289 7065 2511 RO01 deschis la Alpha Bank sucursala Libertatii reprezentata legal de dl Adinel Tudor in calitate de administrator (denumită în prezenta „Organizatorul”) în colaborare cu Practice PR, in calitate de imputernicit cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11643/2000, CUI 13598098, capital social 200 RON, avand numar de operator de date 18375.

 

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul www.bookaholic.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 16 Aprilie- 02 Mai 2013 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii acestora in vigoare, pe www.bookaholic.ro .

 

 

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ ȘI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata online şi se desfăşoară pe teritoriul României pe www.bookaholic.ro, în perioada 16 Aprilie- 02 Mai 2013 (inclusiv). Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public conform prevederilor prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa, pe toata perioada de desfasurare a acesteia, toti cetăţenii români (in calitate de persoana fizica), cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumiti in continuare si „Participanti”) si care fac dovada celor de mai sus si pe perioada de revendicare a premiului castigat.

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizatii care detin statut de persoana juridica.

 

La Campanie nu au dreptul să participe angajaţii societăţilor Samsung Electronics Romania S.R.L., S.C. Marketing Expert Consulting SRL, Practice PR şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

 

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

 

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Pentru a participa în Campanie, utilizatorul trebuie să răspundă la întrebarea aflată în articolul de concurs de pe  www.bookaholic.ro .

 

Utilizatorul trebuie să completeze numele integral și o adresă de e-mail validă.

 

Fiecare participant va răspunde o singură dată la întrebare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care răspunde de mai multe ori.

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu excepţia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligaţiile impuse de legislaţia in vigoare.

 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii

 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

 

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CAMPANIE

 

În cadrul acestei Campanii  se va oferi 1 premiu constand intr-un telefon Samsung si 2 premii constand in doua e-book-uri din Samsung Readers Hub, dupa cum urmeaza:

 

Premiu

Numar total

de premii

Valoarea comerciala (Ron)/premiu cu TVA

Valoarea impozitului aferent premiului acordat

Valoarea bruta a premiului oferit (Ron)

Valoarea totala a premiilor cu impozit

Telefon mobil Samsung S6802 Galaxy Ace, Dual SIM, Metallic Black

1 buc

820 lei

79.43 ron impozit (TVA exclus).

 1016,80 lei 1096,23 lei

E-book la alegere din Samsung Readers Hub

   1 buc

80 lei

E-book la alegere din Samsung Readers Hub

   1 buc

80 lei

Total premii

3 buc

940 lei

 

Valoarea premiilor este estimativa si nu contine TVA. Impozitul nu contine TVA.

Practice PR va achizitiona premiile descrise mai sus si se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

Câştigatorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial si nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiului şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

Valoarea totală comercială estimată a premiilor este de

 

SECŢIUNEA 8. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORULUI

SI LIVRAREA PREMIULUI

 

8.1 Metodologia de acordare a premiului

 

Dupa finalul Campaniei, 02 Mai 2013, va avea loc tragerea la sorti, in vederea acordarii premiului oferit de Organizator, pe baza unui algoritm electronic securizat.

 

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile unice valide efectuate in perioada Campaniei.

 

In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna, dupa cum urmeaza: 1 castigator si 3 rezerve pentru fiecare dintre cele 3 premii.

 • extragerea se va realiza pe baza unui algortim electronic securizat dintre toti participantii unici valizi , care s-au inscris in campanie pana la data incheierii acesteia


Un Participant este valid daca:

1/ poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a campaniei dupa o singura adresa de email valida;

 

2/ s-a inscris in campanie conform sectiunii 5 „Mecanismul campaniei”

 

Participantii vor intra in campanie cu o singura sansa.

 

 

8.2 Validarea castigatorului

 

Câştigătorul va fi contactat pe adresa de e-mail folosită pentru îinscriere, in vederea validarii finale. Acesta va fi apelat pentru a se realiza urmatoarele:

 • identificare

 • validare

 • obținerea tututor datelor necesare expedierii premiului

 • comunicarea modalitatii de primire a premiului


In cazul in care nu va putea fi contactat pe e-mail in maximum 7 zile de la data tragerii la sorti, acesta va  fi invalidat și va fi ales un nou câștigător.

 

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve in ordinea desemnarii lor.

 

In cazul in care, in urma validarii realizate de catre Organizator se constata faptul ca acesta a participat de pe doua sau mai multe formulare de inregistrare, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat si in acest caz Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i retrage premiul obţinute ca rezultat al activităţii lui, apeland la rezerve in ordinea desemnarii lui.

 

Numele castigatorului va fi afisat pe www.Bookaholic.ro , in perioada 02 Mai – 12 Mai, dupa finalizarea procesului de validare.

 

 

8.3 Livrarea premiului

 

Câştigatorul va fi contactat de catre curier în maximum 60 de zile lucratoare de la data validarii telefonice și i se va comunica modalitatea prin care poate intra in posesia premiului.

 

În faza recepţionării premiului, castigatorul trebuie să prezinte în original un document de identitate (CI/BI) si sa inmaneze o copie dupa documentul de identitate (CI/BI).

 

 

Va completa un proces verbal de predare-primire a premiului. Acesta va fi înmânat reprezentantului Organizatorului şi va fi folosit pentru validarea premiului.

 

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament nu au dreptul să participe la acest Concurs şi nu vor intra în posesia premiului.

 

 

SECŢIUNEA 9. RĂSPUNDERE

 

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.

 

Organizatorul nu este responsabil pentru neconformităţile care sunt/pot apărea la premiile acordate.

In cazul in care castigatorii refuza premiul sau nu pot fi validati in termenul prevazut in Regulament, acestia vor fi invalidati iar premiile nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

 

Prin înscrierea in Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

 

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acestuia nu îsi asumă răspunderea pentru:

 • Situaţiile în care un Participant nu poate accesa aplicaţia de pe pagina Bookaholic.ro, din motive care nu ţin de funcţionalitatea site-ului, de genul, dar fara a se limita la: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrica, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator.


 • Situaţii în care datele completate (de exemplu  adresa de e-mail, numele complet) conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane


SECŢIUNEA 10.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania Practice PR inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 18375 si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de Practice PR si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

 

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

 

În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:

 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului, str. Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1, Bucureşti, o dată pe an, în mod gratuit, compania Practice PR va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.


 1. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:

 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

 3. realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Practice PR va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

 1. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).


Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta următoarele date personale:

 • Nume şi Prenume;

 • Adresa de e-mail;


Câştigătorilor Campaniei li se vor colecta următoarele date personale:

 • Nume şi Prenume;

 • Un număr de telefon;

 • Adresa şi localitatea din BI/CI si adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul;

 • CNP-ul.


Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea castigatorilor, înmânarea premiilor câştigătorilor precum si  posibilitatea de a le furnizata participantilor informatii despre produsele si evenimentele organizate de Practice PR si partenerii sai.

 

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

 

Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

 

Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare.

 

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

 

 

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

SECŢIUNEA 12.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc pe e-mail – bookaholic.ro@gmail.com până pe 02 Mai 2013 (inclusiv).

 

Prezentul Regulament este disponibil online pe www.bookaholic.ro .

 

Prezentul Regulament a fost redactat, semnat şi autentificat în 2 exemplare originale de către un Notar Public, din care s-a eliberat Organizatorului 1 (un) exemplar in original.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *